New Normal การเปลี่ยนแปลงหลังเกิดวิกฤตโควิด 19 เราจึงต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอล

New Normal

New Normal วิถีชีวิตที่เราจะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ได้ในยุคโควิด 19

New Normal คือชีวิตวิถีใหม่ เป็นคำที่หลายประเทศ ใช้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง หลังเกิดวิกฤตโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบ ต่อชีวิตผู้คนทั่วโลก เพราะเชื้อไวรัสนี้ เป็นสายพันธุ์ใหม่ ทั้งยังมีพาหะ ที่สามารถเดินทางได้ไว จนแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก ซึ่งหลายประเทศ ได้ออกมาตรการ เพื่อหยุดยั้งเชื้อ ด้วยการหยุดการเคลื่อนไหวของมนุษย์

โดยการหยุดการติดต่อสื่อสารข้ามประเทศ ผู้คนจำนวนมาก ต้องอยู่กับบ้าน ต้องหยุดวงจรการใช้ชีวิต หยุดวงจรเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่เคยเป็นมาทั้งหมด เพื่อจะหยุดการแพร่ระบาดของโรค

การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดผลดีในด้านใดบ้าง?

มีเรื่องราวมากมาย ที่เราได้เรียนรู้ปรับตัว และสร้างวินัยที่ดี ให้กับตัวเอง เรารู้ว่าการดูแลตัวเองจำเป็นมากแค่ไหน เรามีความใส่ใจคนอื่น เหมือนกับที่ใส่ใจตัวเอง เราได้ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้น คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เราได้ค้นพบศักยภาพบางอย่าง ที่ไม่เคยรู้มาก่อน ว่ามีอยู่ในตัวเอง

ชีวิตวิถีใหม่

เราได้เห็นว่าการทำเพื่อคนอื่น มีคุณค่ายิ่งใหญ่เพียงใด สิ่งเหล่านี้เอง ทำให้เราเชื่อว่า ต่อให้โลกใบนี้ จะเปลี่ยนแปลงไปอีกสักกี่ครั้ง เราทุกคนจะผ่านมันไปได้ และถ้าเรายังปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของเรา